HVORDAN FOREGÅR EN GOD ANSETTELSESPROSESS

CHANGE PEOPLE
FOTO: MARANDA VANDERGRIFF

En god ansettelsesprosess innebærer blant annet å ansette den kandidaten som vil passe
best til stillingen og bedriften. For å lykkes med dette er rekruttering tilpasset bedriften
nøkkelen. Målet er å bygge et team som motiverer og samarbeider godt. Dette skaper
suksess for både bedriften og den ansatte.

En grundig rekrutteringsprosess er avgjørende både for bedriften og kandidaten. Det er flere
faktorer som avgjør om en kandidat vil passe til stillingen og arbeidsstedet. En god CV og
personlig kjemi er ikke det eneste som er avgjørende ved rekruttering. Med en grundig
rekrutteringsprosess vil både kandidat og arbeidsplassen få en ansatt som vil yte sitt beste
og vil bli værende i bedriften.

FOTO: GREEN CHAMELEON

Under har vi samlet noen nøkkelpunkter som kan være til hjelp både for rekrutterer og
kandidaten i en ansettelsesprosess:

 1. Kandidater som har undersøkt bedriften og satt seg inn i stillingen som er utlyst på
  forhånd, viser iver for stillingen og selskapet.
 2. Kandidater som har undersøkt bedriften og satt seg inn i stillingen som er utlyst på
  forhånd, viser iver for stillingen og selskapet.
 3. Ærlighet; en kandidat som kjenner seg selv, både på en positiv og mindre positiv måte sier mye om kandidaten.
 4. En god flyt i samtalen gir et inntrykk og et godt grunnlag for å se om kandidaten er
  den bedriften ser etter.
 5. Grundig bakgrunnssjekk av kandidaten kan gi en indikasjon på inntrykket som
  kandidaten gir av seg selv i rekrutteringsprosessen.
 6. Kandidatens kompetanse, tidligere erfaringer og arbeid kan gi en indikasjon på om
  ovennevnte punkter stemmer med inntrykket kandidaten har gitt og er liten pekepinn
  både for rekrutterer og kandidaten på hvordan kandidaten vil passe inn i bedriften.

Innkalling til intervju betyr at kandidaten i utgangspunktet vil passe og er kvalifisert til
stillingen og bedriften. Rekrutteringsprosessen handler om å undersøke om kandidaten
besitter de personlige egenskapene og er den bedriften er på jakt etter. Selve
rekrutteringsprosessen, kandidatens væremåte og svar under intervjuet er helt avgjørende
for om kandidaten ender med å få jobbtilbudet i bedriften.

FOTO: VAN TAY MEDIA